Our book portfolio

The Holiday Twist, Zbigniew Raniszewski

The Holiday Twist, <br/> Zbigniew Raniszewski

Description

Illustrated by Helen Cochrane

Discover again with your kids six popular holidays we have in Poland and Great Britain.

Rhymed stories, similarities and differences in celebrating the holidays, as well as some basic knowledge about them makes this book a perfect way to teach your kids about the culture, tradition and other language.

Odkryj na nowo wraz z dzieckiem sześć popularnych świąt, które obchodzimy w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Rymowane wierszyki, podobieństwa i różnice w obchodach tych świąt i podstawowa wiedza o nich sprawiają, że ta książka jest idealnym sposobem by przybliżyć naszym dzieciom kulturę, tradycję i język obcy.